Ubu řádí v městě Brně

jkb bnbjkl ůb bj kl bnůbnů bjůbnklbnů bnjklbn